Lisätietoa palvelusta

“Suorahaku (executive search, headhunting) on sopivien ehdokkaiden etsimistä avoimeen työtehtävään ilman että työpaikasta ilmoitetaan julkisesti.”
(http://fi.wikipedia.org/wiki/Suorahaku 1.10.2016)

Taulukon tiedot otetaan julkisista lähteistä ja niitä korjataan ja täydennetään yritysten itsensä Duunitori Oy:lle antamilla tiedoilla (ks. yhteystiedot alla). Duunitori Oy ei vastaa tietojen oikeellisuudesta.

Suorahakuyritykset Suomessa -taulukkoon kootaan kaikki sellaiset yritykset

 1. jotka tekevät suorahakua Suomessa ja
 2. joilla on Suomessa juridinen yhtiö (lähde: ytj.fi) tai kiinteä toimipaikka.

Mukana ei siis ole sellaisia yrityksiä, jotka pistäytyvät operoimassa Suomessa jostain ulkomailla sijaitsevasta yrityksestä/toimipisteestä käsin.

Erilaisia palveluja tarjoavat yritykset on merkitty taulukkoon erilaisilla symboleilla:

 1. Ainoastaan suorahakuun ja siihen liittyvään ylimmän johdon konsultointiin keskittyvät yritykset on merkitty tähtäimen kuvalla (tässä rajanvetona on: yritys ei julkaise ilmoituksia kotisivuillaan eikä esimerkiksi lehdissä omalla logollaan tai omalla yritys/kauppanimellään - yritys voidaan kuitenkin mainita asiakkaan ilmoituksessa hakemuksia vastaanottavana tahona).
 2. Suorahakua sekä ilmoitushakua ja/tai merkittävissä määrin testauspalveluja tarjoavat yritykset on merkitty megafonin kuvalla.
 3. Yritykset, jota tarjoavat edellisten lisäksi henkilövuokrausta, on merkitty ihmisen kuvalla.

 • Yritysten liikevaihto on otettu tuoreimmasta tilinpäätöksestä, samoin henkilöstömäärä (lähde: Asiakastieto) tai ne on saatu yritykseltä itseltään, jolloin asiasta on mainittu lisätietokentässä.
 • Yritysten virallinen nimi on otettu Kaupparekisteristä (ytj.fi) ja markkinointinimi Kaupparekisteristä ja/tai yrityksen kotisivuilta.
 • Tieto kuulumisesta kansainväliseen ketjuun on otettu yrityksen kotisivuilta.
 • Vertailtavuuden vuoksi henkilöstövuokrausta tarjoavien yritysten suorahaun osuus liikevaihdosta ja henkilöstömäärä on merkitty nollaksi ellei yritykseltä itseltään ole saatu tietoa suorahaun osuudesta.
 • Ilmoitushakua tekevien yritysten kokonaisliikevaihdosta on oletusarvoisesti otettu suorahaun osuudeksi 30%. Suorahausta tulevan liikevaihdon osuutta korjataan sitä mukaa kun yrityksiltä itseltään saadaan korjaavia tietoja. Mikäli tieto on saatu yritykseltä itseltään, siitä on merkintä lisätietosarakkeessa.
 • Pyrimme huomioimaan myös yritysten erilaiset rakenteet mahdollisuuksien mukaan, eli mikäli jokin kokonaisuus koostuu juridisesti selkeästi brändi/infrayrityksestä ja useammasta pienemmästä yrityksestä (konsulttien/partnereiden omista yrityksistä), olemme yhdistäneet näiden jälkimmäisten, liikevaihtoa generoivien yritysten liikevaihdot ja merkinneet sen brändi/infrayrityksen liikevaihdoksi.(Brändi/infrayrityksen oma liikevaihto on jätetty tästä kokonaisliikevaihdosta pois jottei se tule laskettua mukaan kahteen kertaan - sehän on peräisin näiden muiden yritysten liikevaihdosta). Henkilöstömäärä on pyritty selvittämään samalla tavalla.Korjaukset, lisätiedot ja kommentit:
Thomas Grönholm
+358 40 544 4523, thomas@duunitori.fi