Suorahakuyritykset Suomessa

Executive Search Companies in Finland

Lisätietoa palvelusta

“Suorahaku (executive search, headhunting) on sopivien ehdokkaiden etsimistä avoimeen työtehtävään ilman että työpaikasta ilmoitetaan julkisesti.”
(http://fi.wikipedia.org/wiki/Suorahaku 1.10.2016)

Taulukon tiedot otetaan julkisista lähteistä ja niitä korjataan ja täydennetään yritysten itsensä Duunitori Oy:lle antamilla tiedoilla (ks. yhteystiedot alla). Duunitori Oy ei vastaa tietojen oikeellisuudesta.

Suorahakuyritykset Suomessa -taulukkoon kootaan kaikki sellaiset yritykset

 1. jotka tekevät suorahakua Suomessa ja

 2. joilla on Suomessa juridinen yhtiö (lähde: ytj.fi) tai kiinteä toimipaikka.

Mukana ei siis ole sellaisia yrityksiä, jotka pistäytyvät operoimassa Suomessa jostain ulkomailla sijaitsevasta yrityksestä/toimipisteestä käsin.

Erilaisia palveluja tarjoavat yritykset on merkitty taulukkoon erilaisilla symboleilla:

 1. Ainoastaan suorahakuun ja siihen liittyvään ylimmän johdon konsultointiin keskittyvät yritykset on merkitty tähtäimen kuvalla (tässä rajanvetona on: yritys ei julkaise ilmoituksia kotisivuillaan eikä esimerkiksi lehdissä omalla logollaan tai omalla yritys/kauppanimellään - yritys voidaan kuitenkin mainita asiakkaan ilmoituksessa hakemuksia vastaanottavana tahona).

 2. Suorahakua sekä ilmoitushakua ja/tai merkittävissä määrin testauspalveluja tarjoavat yritykset on merkitty megafonin kuvalla.

 3. Yritykset, jota tarjoavat edellisten lisäksi henkilövuokrausta, on merkitty ihmisen kuvalla.

Muita huomioita tiedoista:

 • Yritysten liikevaihto on otettu tuoreimmasta tilinpäätöksestä, samoin henkilöstömäärä (lähde: Asiakastieto) tai ne on saatu yritykseltä itseltään, jolloin asiasta on mainittu lisätietokentässä.

 • Yritysten virallinen nimi on otettu Kaupparekisteristä (ytj.fi) ja markkinointinimi Kaupparekisteristä ja/tai yrityksen kotisivuilta.

 • Tieto kuulumisesta kansainväliseen ketjuun on otettu yrityksen kotisivuilta.

 • Vertailtavuuden vuoksi henkilöstövuokrausta tarjoavien yritysten suorahaun osuus liikevaihdosta ja henkilöstömäärä on merkitty nollaksi ellei yritykseltä itseltään ole saatu tietoa suorahaun osuudesta.

 • Ilmoitushakua tekevien yritysten kokonaisliikevaihdosta on oletusarvoisesti otettu suorahaun osuudeksi 30%. Suorahausta tulevan liikevaihdon osuutta korjataan sitä mukaa kun yrityksiltä itseltään saadaan korjaavia tietoja. Mikäli tieto on saatu yritykseltä itseltään, siitä on merkintä lisätietosarakkeessa.

 • Pyrimme huomioimaan myös yritysten erilaiset rakenteet mahdollisuuksien mukaan, eli mikäli jokin kokonaisuus koostuu juridisesti selkeästi brändi/infrayrityksestä ja useammasta pienemmästä yrityksestä (konsulttien/partnereiden omista yrityksistä), olemme yhdistäneet näiden jälkimmäisten, liikevaihtoa generoivien yritysten liikevaihdot ja merkinneet sen brändi/infrayrityksen liikevaihdoksi.(Brändi/infrayrityksen oma liikevaihto on jätetty tästä kokonaisliikevaihdosta pois jottei se tule laskettua mukaan kahteen kertaan - sehän on peräisin näiden muiden yritysten liikevaihdosta). Henkilöstömäärä on pyritty selvittämään samalla tavalla.


Korjaukset, lisätiedot ja kommentit voit jättää suoraan tällä lomakkeella.

Omat suosikit

Kirjaudu tilillesi käyttääksesi ominaisuutta.

Uusi suosikki lisätty!